Yangi O‘zbekiston ostonasi maktabdan boshlanadi

Navoiy viloyati xalq ta'lim boshqarmasining o'qituvchi va o'quvchilari uchun murakkab mavzularni o'zlashtirish bo'yicha
ONLAYN TEST tizimi